Mythos Consultancy is een psychologisch advies en bemiddelingsbureau voor de fashion en creative industries, gericht op Europa en Azië, met een sterk accent op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Mythos Consultancy is a psychological recruitment and consultancy firm for the fashion and creative industries, specialized in Europe and Asia and based on corporate social responsibility.
The gateway to a successful fashion career